Katı Atık Ayrıma ve Geri Dönüşüm Makinaları İmalatı & Tesis Kurulumu

Katı Atık Ayrıştırma Tesisi

katı atık ayırma tesisi
Mısır

Tam Otomatik Katı Atık Ayrıştırma Tesisi

Katı atık ayrıştırma işleminde emek yoğun değil de makina yoğun çalışma söz konusudur. Ayırma ve ayıklama işlemi için optik sensörler ve mekanik ekipmanlar tesise dahil edildiği için insan gücü ayrıştırma için değil, kalite kontrol ve operasyon için gerekmektedir. Tam otomatik atık ayrıştırma tesisinde devreye alınması gereken makinalar; optik seperatör, balistik seperatör, manyetik ayırıcı, alüminyum ayırıcı, poşet açıcı, tambur elek, besleme vinci ve balya presi gibi makinalardır. Tesis tasarımı yapılmadan önce atığın niteliği analiz edilir. Ayrıştırma işleminden elde hedef atık, günlük kapasite, enerji ve işçilik maliyetleri gibi yatırımın başarısına etkiyen faktörler göz önüne alınarak yapılan hesaplamalar doğrultusunda optimum bir katı atık ayrıştırma tesisi tasarımı tamamlanır.

Tam otomatik katı ayrıştırma tesisi manuel ayrıştırma tesisine kıyasla ayrıştırma başarısı ve verimlilikte öne çıkar. İlk kurulum maliyetleri daha yüksek olmakla birlikte ayrıştırma başarısı nedeniyle kendi kendini ödeme ve izleyen yıllar işletme maliyetleri daha düşüktür. İnsanlar tarafından ayrılması ayıklanması güç olan materyalleri tespit etmede çok daha başarılı, istikrarlı ve tüm vardiya boyu süren bir performans sunmaktadır. Ayrıca ayrıştırmada kullanılan makinalardan optik seperatörün materyale hava üflemesi ve balistik seperatörün materyali silkelemesi sayesinde atık ayrıştırma sonucu elde edilen malzeme daha temiz olmaktadır.

Yarı Otomatik

Yatı otomatik sistemlerde insan gücüne gereksinim tam otomatik sisteme kıyasla daha fazladır. İnsan gücü ile ayırma işlemine geçmeden önce bir çok mekanik ekipman sayesinde farklı boyut veya şekillerdeki atıkların farklı konveyörlere dağıtımı sağlanır. Böylelikle organik nitelikte atıklar ayrılıp geri kalan atıklar insan önüne geldiği için elle ayıklama işleminin verimliliği artar. Non- Fe ve Fe metaller için ayırıcılar otomatik olarak ayıklama yapar. 3D veya 2D optik sensörler ile boyut ve şekil olarak farklı olanlar farklı konveyörlere gönderilir. Bu sayede aynı miktarda personel ile daha fazla ayrıştırma yapılmasına olanak sağlanır. İşçilik giderlerinde tasarruf ve verimlilik artar. Yarı otomatik katı atık ayrıştırma tesislerinde genel olarak şu ekipmanlar kullanılır. Besleme ekipmanı, konveyör bant, balistik seperator, magnetik seperatör, aliminyum ayırıcı, poşet açıcı, tambur elek ve balya presi.

Manuel Ayrıştırma Tesisi

Manuel sistemlerde besleme konveyöründen gelen atıklar ayıklama konveyöründe insan gücü – el yordamı ile ayıklanmakta, ayıklanmış malzemeler kovalardan aşağı atılıp biriktirilmekte, loader sayesinde pres besleme konveyörüne sürülerek balya yapılmaktadır. Yatırım bütçesi ve arazi alanı kısıtlı, ayrıştırılacak katı atık tonajı düşük olduğu durumlarda manuel katı atık ayrıştırma yöntemi tercih edilmesi gerekir. Kurulum maliyetleri düşüktür ancak ayrıştırma verimliliği de toplam tonajlar da düşüktür.